GDPR og DPO-ordning

Når vi siger GDPR-optimering, hvad siger du så? 


Hvorfor skal vi passe på persondata nu, når vi ikke gjorde det for 10 år siden?


GDPR er altid et irritationsmoment på vores ledermøder? 


Eller tænker du som os, at GDPR er en oplagt mulighed for at få ryddet op i alle vores processer og for at få optimeret vores arbejdsgange, samtidig med at vi passer på andres data?


For det er i virkeligheden det, GDPR kan. GDPR kan være med til at optimere forretningen, da alle behandlingsaktiviteter skal kortlægges. 

Hos Kildahl Consult løser vi både små og store opgaver efter jeres behov og har I brug for det, træder vi også ind i jeres virksomhed som projektleder eller DPO for at få implementeret og forankret GDPR hos jer.


Vi skaber overblik, rydder op og rapporterer til ledelsen, så I til enhver tid kan drive jeres forretning med ro i maven og fokus på jeres kerneopgaver.

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og kaldes også Databeskyttelsesforordningen. Forordningen trådte i kraft i Danmark den 25. maj 2018 og suppleres af Databeskyttelsesloven i Danmark. 


Princippet bag GDPR er, at vi alle har ret til et privatliv. Det skal derfor være op til den enkelte af os at bestemme, hvem vores personoplysninger skal deles med og hvad de skal bruges til.

Personoplysninger kan være oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, billede, lyd, kontonummer, IP-adresse, nummerpladen på en bil, som ved hjælp af en eller flere af disse informationer i sammenhæng, kan bidrage til at identificere en bestemt person.

Følsomme persondata nyder ekstra stærk beskyttelse i Persondataforordningen, da det kan være særligt indgribende for en person at få disse oplysninger delt.

Følsomme persondata omfatter alene race og etnicitet, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger og seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Sidst men ikke mindst er også oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger omfattet af persondataforordningen.

Behandlinger betyder alle handlinger, hvor personoplysninger indgår. Behandling af personoplysninger kan ske på uendeligt mange måder, hvorfor listen her alene er inspiration og ikke udtømmende.

Behandlingsaktiviteter omfatter indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning og ændring, brug, formidling, sammenkøring, sletning og tilintetgørelse.

Skal I have styr på jeres GDPR?

Book din GDPR-konsulent, Projektleder eller DPO lige her

og få mere tid til jeres kerneopgaver